Hvad er biodynamik

Biodynamisk dyrkning rummer de samme elementer som i den økologiske dyrkning men føjer noget mere til.

Biodynamisk dyrkning har til formål at styrke livskræfter og sundhed i muld, mad og mennesker.

Det biodynamiske landbrug er en dyrkningsform efter Rudolf Steiners principper. Metoden er baseret på de antroposofiske tanker om samspillet mellem jordbrugets organismer, mennesker og kræfterne fra kosmos med det formål at styrke jordbrugets og husdyrenes sundhed og dermed afgrødernes kvalitet. Sædskiftet er grundlaget for at optimere jord og planters sundhed og gødning fra dyrene skaber øget liv og humus i jorden.

Til forbedring af gødningen bruges plantepræparater af lægeplanterne kamille, mælkebøtte, røllike, egebark, baldrian, brændenælde mv. som podes i komposten eller gødningen. Til styrkelse af plantevæksten bruges to markpræparater (af henholdsvis kogødning og fintformalet kvarts) til udsprøjtning på jord og planter.  

For at dyrke biodynamisk skal man være godkendt både af den økologiske kontrol og af Demeterforbundet som er et internationalt kontrolorgan for biodynamisk dyrkning.

Biodynamiske Demeteravlere skal opfylde strengere krav end økologer.

Udover økologireglerne skal Demeteravlere opfylde flg. krav:

 1. En bedrift skal have et dyrehold (overvejende drøvtyggere) eller indgå i et fast samarbejde med et biodynamisk husdyrbrug.
 2. De biodynamiske markpræparater skal anvendes til hver afgrøde hvert år.
 3. Konventionel gylle må ikke anvendes på biodynamiske jorde.
 4. Kvæg må ikke afhornes og indkøbt kvæg må ikke være afhornet.
 5. Alt foder skal være biodynamisk eller økologisk efter nærmere angivelser.
 6. Gødning skal tilsættes de biodynamiske kompostpræparater.
 7. Indkøbt gødning skal komposteres og tilsættes kompostpræparaterne.
 8. Der må generelt højest tilføres gødning med 112kgN/ha pr. år i gennemsnit og tilførslen af indkøbt gødning må ikke overstige 40 kg N/ha.
 9. Der må ikke anvendes CMS- hybride sorter. (GMO- lignende fremstilling)
 10. Rækkedampning mod ukrudt er forbudt.
 11. UVC- lys må ikke anvendes til bestråling af planter. (mod svamp og skimmel)
 12. Nanoteknologiske stoffer må ikke anvendes.

Ved forarbejdning gælder bl.a.:

 1.  I alt kun 22 tilsætningsstoffer tilladt i Demeterproduktion mod 49 i økologiske produkter.
 2. Der må ikke anvendes nitrit eller nitrat i Demeterprodukter.
 3. Mikrobølger må ikke anvendes.
 4. Homogenisering og UTH- behandling af mælkeprodukter er ikke tilladt.
 5. Safter skal være pressesafter og må ikke laves af koncentrater og vand.
 6. Korn må ikke formales i hammermølle.
Scroll to Top