Gården

luftfoto-steffenskilde

Til gården hører 42 ha agerjord og derudover lejer vi ca 30 ha engarealer til afgræsning.

På markerne dyrkes vårspelt, ølandshvede, vinterhvede, havre, byg og kløvergræs til dyrene.

Det meste af vores brødkorn bliver solgt til bageriet Aurion, men vi maler også vores eget mel som sælges direkte fra gården. 

Vores dyrehold består af 5 køer og ca. 60 stude. Køerne fungerer som ” ammekøer ” for egne kalve og for de kalve som vi indkøber fra en økologisk malkekvægbesætning.

Til dyreholdet hører også en lille flok høns, en hund og nogle bi-familier.

Om vinteren går alle dyrene frit rundt i store bokse med halmstrøelse og i sommerhalvåret er de på græs.

Køerne og de mindste kalve på marker nærmest gården, de lidt større længere væk og de allerstørste på lejede naturgræsarealer i nabolaget.

I modsætning til tyre er stude rolige ligesom kvier og kan derfor sættes på græs uden problemer med at de bryder gennem hegnet. Deres vækst bliver langsommere hvorved de lever et år længere inden de skal slagtes. De behøver mindre korn og ingen kraftfoder og kan i stedet leve udelukkende af græs og grovfoder.

Det betyder at de kan afgræsse naturarealer som mose og strandenge. Herved udfører de en vigtig opgave med at opretholde vore kulturlandskaber idet de forhindrer disse i at gro til og med tiden ”springe i skov”

Scroll to Top